image01 image02 image03

TRENINZI

"Fizicka aktivnost moŽe zameniti mnoge lekove ali ni jedan lek ne moŽe zameniti fizicku aktivnost" Tisseau

KOREKTIVNA GIMNASTIKA

korektivna gimnastika

Kineziterapija svoje delovanje zasniva na primeni pokreta u cilju lečenja. Naziv je grčkog porekla od reči „kinesis“- pokret i „terapia“-lečenje što znači lečenje pokretom.
Jedan od vidova kinezi terapije koji se najčešće primenjuje kod predškolske i školske dece u cilju prevencije i otklanjanja telesnih deformiteta naziva se korektivna gimnastika koja koristi pokret kao osnovno sredstvo u funkciji prevencije i korekcije. Pravilno odabrani i dobro usmereni pokreti potpomažu brže i uspešnije uspostavljanje narušenih funkcija određenih segmenata ili organizma u celini.

OPŠTI CILJEVI PRIMENE KINEZI TERAPIJE I KOREKTIVNE GIMNASTIKE su:

-povećavanje obima pokreta u zglobu
-povećavanje snage mišića
-održavanje i poboljšavanje koordinacije pokreta
-poboljšanje brzine pokreta
-poboljšanje opšte i lokalne izdržljivosti
-određenim vežbama se ostvaruje i niz drugih ciljeva: poboljšanje cirkulacije, brži dovod energetskog potencijala za ishranu tkiva,poboljšanje metaboličkih i regenerativnih  procesa, smanjenje bola,relaksacija, psihička ravnoteža i slično.

SREDSTVA KOREKTIVNE GIMNASTIKE:

-osnovna su: aktivne vežbe (aktivno-potpomognute,aktivne-nepotpomognute, aktivne protiv otpora) , statičke, dinamičke vežbe.
-pomoćna su: voda, sunce, vazduh, veštački faktori( struja,kvarc, elektromagnetne oscilacije, ultra i infra zvuk)

METODE U KOREKTIVNOJ GIMNASTICI su sport, elementi sporta, sportske igre, gimnastika.