image01 image02 image03

TRENINZI

"Fizicka aktivnost moŽe zameniti mnoge lekove ali ni jedan lek ne moŽe zameniti fizicku aktivnost" Tisseau

INDIVIDUALNI TRENING

individualni trening

Šta sve podrazumeva početni deo individualnog treninga?

Individulani treninzi su, svakako, najkvalitetniji oblik fizičke aktivnosti u odnosu na klasično vežbanje u teretani. Rad sa ličnim trenerom karakteriše najveći mogući stepen iskorišćenosti treninga i  posvećenosti vežbaču za razliku od teretane gde ste uglavnom prepušteni slobodnoj proceni koje grupe mišića treba vežbati. Režim opterećenja se programira prema sledećim parametrima:

 • testiranje trenutnih fizičkih sposobnosti i karakteristika klijenta
 • psihološki profil klijenta
 • antropometrijska merenja (telesna visina, telesna masa, obim i dužina pojedinih delova tela, dijametri zglobova, debljine kožnog nabora..)
 • razgovor sa klijentom radi određivanja željenog cilja treninga
 • takozvani re-test radi praćenja napretka i eventualne korekcije režima treninga

Teretana nasuprot individualnog treninga

Koliko je značajna uloga trenera u toku individualnog treninga?

Prednost individualnog treninga, u odnosu na grupni rad ili rad u teretani, najviše se iskazuje kroz ulogu profesionalnog i školovanog trenera i njegovom radu sa samim kandidatom, odnosno njegovu maksimalnu posvećenost kandidatu:

 • najvažniji element je pomoć ličnog trenera prilikom pravilnosti izvođenja samog pokreta
 • pomoć pri tačnom određivanju cilja
 • na osnovu određenog cilja trener određuje sredstva i metode za realizaciju istog
 • maksimalna iskorišćenost treninga(uloga trenera je da prati dinamiku treninga-pauza između više uzastopnih ponavljanja određenih vežbi)
 • korisni saveti o zdravom načinu ishrane
 • sa ovakvim pristupom mogućnost povrede je svedena na minimum
 • jedan od najvažnijih delova treninga (završni deo) je pasivno „rastezanje“

Preporuka našim čitateljkama i čitaocima?

Moja preporuka je da na vežbanje ne gledate kao na „nešto što morate“. Vežbajte optimalnim tempom i merom, vodeći računa o godinama, zdravstvenom stanju i, naravno, ličnim sklonostima. Ono što se podrazumeva pod optimalnom merom je sistem vežbi koje neće biti beskrajno lagane, a ni teške toliko da ugrožavaju Vaše zdravstveno stanje. Umereno i dugotrajno vežbanje  pozitivno utiče na psihu – tako što podiže samopouzdanje i nivo lične inicijative. Utiče da se osećate bolje, uz saznanje da ste nešto korisno učinili za sebe.